سلام.

دلم خونه. مثل دل شماها. یه بغض لعنتی تو گلومه. از ناراحتی، لرز کرده ام. دلم نمیاد هاشو ببینم. همین ع ها دلمو خون میکنه کافیه.

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]