سلام. ظهر همگی بخیر. ساعت دوازده دقیقه به یک ظهره. من هنوز ناهار نخورده ام. بچه ها هر کدوم یه کاری دارن. گفتم وایسم تا بیان. هرچند گشنمه. ولی دیر خوردن از تنهایی خوردن بهتره.

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]