سومین جشنواره های ایرانی از ۲۶ تا ۲۸ آبان سال جاری در کشور کانادا برگزار می شود.