من تنها نیستم و کل تیم ملی ایران هنوز ویزا نگرفتند. انشاالله تمام وزنه برداران ویزا بگیرند و بتوانیم با تیم کامل به برویم و جایگاه خوبی ب کنیم. بنده هم سعی می کنم پرچم ایران را در به اهتزاز در بیاورم. امیدوارم همه چیز خوب پیش برود.