امروز ۲۳ آبان ماه با در حضور ی جلسه ای در خصوص ز له غرب کشور تشکیل شد. در این جلسه سران سه قوه و مسوولان ذیربط حضور داشتند.