فیروز کریمی مربیگری را از سال 1369 و با تیم پاس تهران و در سن 33 سالگی آغاز کرد. او با این تیم قهرمان باشگاه های آسیا هم شد و در واقع آ ین افتخار آسیایی تیم های باشگاهی را او و شاگردانش رقم زدند. کریمی سه سال هدایت پاس تهران را به عهده داشت که بیشترین حضور او روی نیمکت مربیگری در یک تیم به حساب می آید