سینمایی «اسرافیل» به کارگردانی آیدا پناهنده و تهیه کنندگی مستانه مهاجر، بالا ه از پایان آذرماه اکران می شود.