جدید مجید مجیدی ۲۰ نوامبر چهل و هشتمین دوره جشنواره گوآ را افتتاح می کند.