طبق گزارش اکیپ، بحث تمدید ن اقتصادی نیست و این بازیکن شخصا علاقه به پیوستن به بارسلونا دارد.