سرمربى تیم فوتسال گیتی پسند معتقد است که بازی مقابل تیم هایی که شاگرد سابقش در آنها حضور دارد، دشوار است.