با پایان ایام عزاداری سالار شهیدان، برنامه کنسرت های موسیقی در حوزه های مختلف برگزار می شود؛ اما اهالی موسیقی با چه چالش هایی در برگزاری این کنسرت ها روبه رو هستند؟ مراحل برگزاری یک کنسرت موسیقی با چه دشواری هایی همراه است؟...