کازان شهر آرزوهای رضا شکاری است. هافبک 19 ساله روبین کازان که این روزها با تیم اصلی تمرین می کند و البته در ترکیب تیم دوم به زمین می رود.