5 سال پیش در چنین روزی زلاتان ابراهیموویچ توانست به تنهایی 4 گل وارد دروازه انگلستان کند که آ ین گل او شاید یکی از بهترین، و در عین حال غیر قابل تکرار ترین گل های تاریخ بود