دبیرکل سازمان آیسسکو در پیامی با ملت ایران و عراق ابراز همدردی کرد.