فرمانده نیروی زمینی از اولین ساعات وقوع ز له در مناطق ز له زده غرب کشور حضور یافت .