تیم ملی آرژانتین در دیدار تدارکاتی برابر نیجریه ش ت سنگینی را متحمل شد.