در حالی که مدیرکل ورزش و جوانان بارها از عدم داشتن مجوز حرفه ای از سوی باشگاه سیاه جامگان صحبت کرده بود، حالا این باشگاه با چالش جدیدی روبه رو شده است.