هافبک تراکتورسازی بعداز حدود 9 ماه در یک مسابقه رسمی به میدان رفت و توانست گ نی کند.