جیمز باند بعدی را چه ی می سازد؟ دنی ویلنو کارگردان «بلید رانر 2049» از پیشنهاد ساخت 007 و برنامه های آینده اش گفت .