کاکا، ستاره سابق و برزیلی رئال مادرید در مورد دوران حضور در این تیم صحبت کرد.