نیروی هوافضای در کنار نیروی هوایی پس از وقوع ز له در غرب کشور، با ایجاد پل هوایی تهران-کرمانشاه نیازمندی های مناطق ز له را در کمترین زمان، منتقل کرده اند.