روز دوم رقابت های تنیس روی میز تور جهانی در کشور سوئد با ثبت یک پیروزی و دو ش ت در کارنامه نمایندگان کشورمان پیگیری شد.