مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به انجام ۱۰ پرواز فوق العاده در روزهای دوشنبه و به مناطق ز له زده اعلام کرد که پروازهای فوق العاده به این منطقه تا زمانی که به آنها نیاز وجود داشته باشد، ادامه خواهد داشت.