بالا ه در بازی های دوستانه تیم ملی نوبت دروازه بانی به غیر از بیرانوند هم شد. برخلاف تصورات اما نام دروازه بان جانشین، عابدزاده نبود و رشید مظاهری بود تا باز هم کی روش همه را غافلگیر کند. البته این بار علاوه بر کی روش، رشید مظاهری هم همه را غافلگیر کرد.