رسانه های عربستانی از مسئولان فوتبال خواسته اند تا از ورود پرچم این کشور به داخل ورزشگاه ها جلوگیری کنند.