مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: بر اثر ز له اخیر 23 دانش آموز و فرهنگی این استان جان خود را از دست دادند.