هیات مدیره شرکت کوالکام به شکل رسمی پیشنهاد ید شرکت بر م را رد کرد. این شرکت اعلام کرده که این مبلغ به طرز چشمگیری از ارزش شرکت کوالکام کمتر است. این موضوع هم اعلام شده که ممکن است سازمان های نظارتی اجازه چنین معامله ای را ندهند.