مهاجم پرسپولیس بابت ش تن آینه اتومبیلش به مسئولان ورزشگاه شهید کاظمی اعتراض کرد.