چند وقتی می شود که برنامه های پیام رسان برای اینکه اطلاعات کاربران شان به خطر نیفتند، از سیستم رمزگذاری دو طرفه استفاده می کنند. در این ح هیچ شخص سومی نمی تواند به پیام کاربران دسترسی پیدا کند.