یک منبع نظامی سوری به سلاحها و ادواتی که در محله های دیرا ور پس از آزادسازی آن از لوث ، کشف شده و حمایت و غرب از تکفیری ها را نشان می دهد، اشاره کرد.