ساز ایرانی الاصل به بزرگترین آژانس استعدادی هالیوود پیوست. باید منتظر حضور آنا لیلی پور در پروژه های مهم استودیویی باشیم.