سخنگوی ایران گفت: ظهر امروز یک کودک ۶ ساله به طور زنده از زیر آوار