وبسایت خبری رو مه صباح اعلام کرد: چهار تبعه عراقی به اتهام ارتباط با گروه تروریستی در شهر یوزقات ترکیه دستگیر شدند.