ت یونان با شب انتشار بیانیه ای به ت ایران و بازماندگان زمین لرزه تسلیت گفت.