سرمربی مستعفی تیم فوتبال شهرداری ماهشهر با بیان این که نباید به هر قیمتی در فوتبال بود، گفت: سعی به فوتبال این شهر کمک کنم ولی افراد معدودی بودند که نمی خواستند تیم نتیجه بگیرد و به دنبال منافع خودشان بودند.