بتمن فرار می کند! بن افلک در ادامه دردسرهایش با های وارنر و دی سی اعلام کرده که دنبال فرار بی سر و صدا از نقش بتمن است.