عواید فروش روز دوشنبه ۲۹ آبان «خانه دختر» به حمایت از مردم ز له زده کرمانشاه تعلق می گیرد.