دیدار تدارکاتی آلمان و فرانسه در کلن با تساوی 2-2 به پایان رسید.