فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به شایعاتی مبنی بر ناامنی به ویژه در ساعات شب در مناطق ز له زده گفت: هیچ سرقتی در مناطق ز له زده صورت نگرفته است.