رئیس العلما جامعه ی بوسنی و هرزگوین طی پیامی جان باختن تعدادی از ایرانیان در ز له غرب کشورمان را تسلیت گفت.