شطرنج بازان جوان ایران در در دور دوم رقابت های قهرمانی جهان به یک پیروزی و دو تساوی رسیدند.