جانشین فرمانده ناجا تاکید کرد: هر چند در روز گذشته و صبح امروز تعداد برخی از افراد تخلفاتی را مرتکب شدند اما با تمهیداتی که شیده شد این مشکلات برطرف شد و با تامین نیروی لازم امنیت محموله ها قطعا برقرار خواهد شد.