تیم ملی فوتبال هلند در دیدار برابر رومانی به بردی قاطعانه دست پیدا کرد.