کمیسیون اعتباری بانک مرکزی برای ز له زدگان غرب کشور، امهال تسهیلات و پرداخت وام قرض الحسنه ۱۰۰ میلیون ریالی را تصویب کرد.