به دنبال وقوع ز له در غرب کشورمان، رئیس جمهوری گرجستان با ارسال پیامی تأسف خود از جان باختن هموطنانمان در این حادثه را ابراز کرد.