ظرف های یکبار پر شده بودند از شله زرد، حالا نوبت تزئین بود ولی گویا شابلون نوشته یا تصویر نخل توی خونه نداشتیم، خیلی دیروقت بود و آدمای خونه یکی از یکی تنبلتر. اینجاست که ضرورت داشتن یک دختر خلاق تو هر خونه ای حس میشه.

درسنه در نهایت شکل روی شله زردها شد اونچه که در تصویر پایین میبینید ولی مهم اینه که:

1. خلاقیت اینجانب ثابت شد. :)

2. تلاش . :)

+ یک اربعین دیگر هم سپری کردیم، خدا میدونه اربعین سال بعد رو خواهم دید یا نه.