هواداران فرناندو تورس:بر اساس آ ین اخبار به نظر میرسد فرناندو تورس که در برنامه های امسال دیگو سیمئونه جایی ندارد، در نیم فصل از اتلتیکو مادرید جدا خواهد شد.

شنیده ها حاکی از آن است که فرناندو تورس از لیگ و چین پیشنهاداتی دارد.