جدیدترین گزارش اوپک نشان داد نفت ایران در ماه اکتبر بشکه ای 54.29 دلار فروخته شده است و در 10 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 11.96 دلار افزایش قیمت داشته است.