صدیقه بلاغی، اکران کننده جشنواره عمار گفت: برخی مسئولان روی این حساب که اکران «یتیم خانه ایران» در بخش ما جواب نمی دهد، چیزی به ما نگفته بودند. با این دید که مردم سطح فرهنگ شان طوری نیست که استقبال کنند!