وزارت نفت به امضای نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع شده lng صادراتی با شرکتی نروژی، پوشش رسانه ای ضعیفی داد تا این قرارداد مورد توجه کارشناسان و رسانه ها قرار نگیرد و فضا برای امضای قراردادهای بعدی فراهم شود.